FUAR TEŞVİKLERİ

FUAR TEŞVİKLERİ

YARARLI BİLGİLER

TEŞVİKİN KAPSAMI
Yurt dışında düzenlenen herhangi bir fuara katılımcı olarak iştirak edecek üyelerimizin; organizatör firmaya metrekare üzerinden ödeyecekleri katılım bedeli, aşağıdaki esaslar dahilinde Odamızca karşılanır.
Stand dekorasyonu olmaksızın sadece zemin veya paket stand olarak 9 m²'ye kadar stand bedelinin %40’ı, Yönetim Kurulumuzca uygun görülmesi kaydıyla başvuru yapan firmaya ödenir.
Firma başına ödenebilecek azami teşvik tutarı 1.000 Amerikan Doları (USD)’dir.
Teşvik tutarı hesaplanırken Katma Değer Vergisi destek kapsamı dışında tutulur.
Odamız dışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı diğer Oda ve/veya Borsa’lara kayıtlı firmalara teşvik tutarının ½ ‘si ödenir.

BAŞVURU KOŞULLARI
İzmir Ticaret Odası üyesi olmak ve Odaya aidat borcu olmamak
2018 yılı içerisinde aynı firma grubundan, yani firmanın kendisi ya da kendisine bağlı şubelerinden daha önce Odamızdan fuar teşviki almamış olmak
Fuardan 15 gün öncesine kadar online olarak web portalımızdan başvuru yapmış olmak
Fuar bitiminden sonra en geç bir ay içerisinde aşağıda listesi bulunan belgeleri Odaya eksiksiz teslim etmek
STANDTA HERHANGİ BİR İTHAL ÜRÜN VEYA HİZMET SERGİLEMEMEK!
Satış standları teşvik kapsamında değildir.

ODAYA ELDEN ULAŞTIRILMASI GEREKEN BELGELER (Firmadaki herhangi bir çalışan tarafından getirilebilir.)
1. Firmada imzaya yetkili kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olan “ONLİNE BAŞVURU FORMU” (İnternet üzerinden yapılacak online başvurunun sonunda karşınıza çıkacak, yazıcıdan çıktısını almanız gerekmektedir.)
2. Organizatör firma ile imzalanan “KATILIM SÖZLEŞMESİ”nin aslı ve fotokopisi (Sözleşmede stand m2’si ve m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)
3. “ALAN KİRASINA İLİŞKİN FATURA”nın (İhracatçı Birlikleri gibi organizatörler tarafından düzenlenen yurtdışı fuarlarda fatura yerine katılımcıya makbuz verilmektedir) aslı ve 1 adet fotokopisi (Faturada kiralanan m2 miktarı ve stand m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)
4. Standın en az 3 değişik açıdan çekilmiş, çevre standları ve alınlık yazısını içeren “3 ADET NET FOTOĞRAFI” (Stand alınlık yazısında mutlaka katılımcı firmanın adı ya da Patent Enstitüsü’nden onaylı markası yer almalıdır.)
5. Fuar katılımcı katalogunun ilgili firmayı gösteren sayfasının fotokopisi
6. Fuara ilişkin “FUAR DEĞERLENDİRME ANKETİ” (İnternet sitemizde yer almaktadır, yazıcıdan çıktısının alınması gerekmekte

Mesajınız Ulaşmıştır.
E-bültene üye olun,
fuarfuar.com'dan haberdar olun.

FuarFuar E-Bülten